• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد
فروآلیاژ و کاربرد آن در صنعت

فروآلیاژ و کاربرد آن در صنعت

به آلیاژی از آهن و عناصر دیگر که سهم عناصر دیگر در آلیاژ بیشتر از

آلیاژ سازی با چه عناصری صورت میگیرد؟

آلیاژ سازی با چه عناصری صورت میگیرد؟

به فرو آلیاژهایی که در طی فرآیند، ایجاد تغییر در خواص فولاد، مصرف می‌شوند (آلیاژ