• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد
آلیاژ سازی با چه عناصری صورت میگیرد؟

آلیاژ سازی با چه عناصری صورت میگیرد؟

به فرو آلیاژهایی که در طی فرآیند، ایجاد تغییر در خواص فولاد، مصرف می‌شوند (آلیاژ