• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد
متالورژی پودر

متالورژی پودر

متالورژی پودر (به انگلیسی: Powder metallurgy) روشی برای ساخت و تولید قطعات فلزی و سرامیک

فروآلیاژ و کاربرد آن در صنعت

فروآلیاژ و کاربرد آن در صنعت

به آلیاژی از آهن و عناصر دیگر که سهم عناصر دیگر در آلیاژ بیشتر از