• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد

کنترل کیفیت و نگهداری صحیح کالا

ارائه کیفیت کالا تا زمان ارسال کالا برای مشتری منوط به انجام مجموعه اقداماتی است که وقتی به درستی انجام می شود مصرف کننده ، محصول را با آرامش خاطر مصرف و محصول نهایی نیز با کیفیت مطلوب تولید خواهد گردید.

این اقدامات شامل خرید از منابع معتبر داخلی و خارجی، بسته بندی مناسب کالا ، کنترل و بازرسی های مختلف توسط سازمانهای معتبر ، حمل کالا به روشهای صحیح ، کنترل کالا قبل از ورود به انبار ، نگهداری کالا در انبارهای استاندارد با شرایط از پیش تعریف شده ، بارگیری صحیح و اصولی کالا و حمل توسط خودروها و رانندگان ذیصلاح می باشد.

شرکت روئین پل در ادارات خرید و انبارش خود همگی فرآیندهای فوق را با حداکثر دقت به انجام می رساند.