• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد

ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

تهیه و تأمین مواد اولیه ریخته گری

مواد اولیه ریخته گری شامل فروآلیاژها ، فلزات و کربن به ...

جزئیات

توزیع کالا و خدمات پس از فروش

آخرین مجموعه از فرآیندهای شرکت روئین پل ،فروش و توزیع کالا ...

جزئیات