• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد
  • نام پروژه: ساختمان ضدزلزله
  • موقعیت: ایران - تهران
  • سال تکمیل: 1398
  • ارزش: 7 میلیارد تومان
  • سازنده: گروه توسعه و بازرگانی رویین پل