• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد

استخدام نیروی خدماتی

گروه توسعه و بازرگانی رویین پل جهت تکمیل کادر خدماتی خود،از جوانان جویای کار دعوت به همکاری می نماید.